Visualbasic ortak özellikler

Visual Basic - Ortak özellikler

Align : Kontrolün form üzerinde yerleşme pozisyonu
Alignment : Yazının pozisyonu ( sağa dayalı, sola dayalı, ortada )
Appearange : Düz yada 3 boyutlu görünümü denetler
Autosize : İçeriğe göre boyutların otomatik olarak ayarlanması
BackColor : Zemin rengi
BorderStyle : Çerçeve sitili
Caption : Başlık
DrawWidth : Çizgi kalınlığı
Enabled : Kullanılabilirlik
HelpContextID : Yardım dosyası konu numarası
Font : Font özellikleri
FontBold : Font kalınlığı
FontItalic : Fontun eğik yada düz oluşu
FontName : Font tipi
FontSize : Font büyüklüğü
FontStrikethru : Fontun üst çizgi
FontTransparent : True - print komutu ile yazılan yazılar altta bir renk olmazsa yazı görülmez
FontUnderline : Fontun alt çizgili olup olmadığı
ForeColor : Text ya da grafiğin rengi
Height : Yükseklik
HWnd : Windows tarafından verilen referans numarası
Left : Sol kenardan uzaklık
MouseIcon : Fare ikonu
MousePointer : Fare işaretleyicisinin şekli
Name : Kontrol yada formun ismi
Parent : Nesnenin ait olduğu diğer nesne
Picture : Kontrol yada form içerisinde kullanılan resim
ScrollBars : Kaydırma çubukları
TabIndex : Tab tuşu için seçim sırası
TabStop : Tab tuşu ile erişilebilirlik
Text : Seçili elemanın metin bilgisi
ToolTipText : Balon ipucu metni
Top : Üst kenardan uzaklık
Value : Değer
Visible : Görünürlük
Width : Genişlik 1 Inch = 1440 Twip = 2,54 cm

Etiketler : left,right,visualbasic,ortak,özellikler,widh,uzaklık,referans